СЕРВИЗ ОТ ВРАТА ДО ВРАТА

УСЛОВИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГАТА „СЕРВИЗ ОТ ВРАТА ДО ВРАТА“

Дару Кар АД предлага на своите клиенти услугата „Сервиз от врата до врата”.

Услугата „Сервиз от врата до врата” включва приемане на автомобил за ремонт, на посочена от клиента локация на територията на град София, транспортирането му до сервизната база на Дару Кар АД и обратно и предаване на автомобила на клиента след извършване на договорената сервизна услуга. Услугата се извършва безплатно за всички автомобили BMW в стандартна или удължена гаранция и за всички клиенти притежаващи карти за лоялни клиенти на Дару Кар АД, Silver Privilege Club card или Golden Privilege Club card. За всички останали случаи цената на услугата е 72 лв. без вкл. ДДС. Вземането на автомобила се извършва след предварителна заявка от клиента, в която се посочва точен ден, час и място за предаване на автомобила на служител на Дару Кар АД за транспортиране му до сервиза. При приемане на заявката, представител на Дару Кар АД уведомява клиента за трите имена на служителя определен да приеме автомобила, а клиентът следва да изиска от него да се легитимира преди предаване на автомобила.

Дару Кар АД не носи отговорност за предаване на автомобила от клиента на неидентифицирано или неоторизирано лице. Плащането на услугата, както и на стойността на предварително договорен обем на ремонтни работи, може да се извърши в брой на служителя, който взема/връща автомобила на клиента, по банков път или по силата на договор за извършване на абонаментно сервизно обслужване. При приемането на автомобила, клиента предава на представителя на Дару Кар АД регистрационен талон, валидна полица за застраховка гражданска отговорност, валидно удостоверение за техническа изправност ГТП, сервизна книжка и контактен ключ за автомобила.

В случай че при приемане на автомобила на клиента се установи, че горивото в резервоара е под ¼ клиентът се съгласява представителя на Дару Кар АД по негова преценка да зареди гориво до ¼ от обема на резервоара, стойността на горивото се включва във фактурата към клиента.

Дару Кар АД извършва сервизната услуга съгласно “Общите условия за ремонт на автомобил в сервизите на Дару Кар АД”. Дару Кар АД си запазва правото да променя условията на услугата „Сервиз от врата до врата ” без предварително предупреждение, както и правото да откаже предоставянето на услугата по причини, които сметне за основателни по своя преценка.

© Copyright 2020 Daru Car