НАЕМ

Дару Кар АД в сътрудничество с Авис предлага всички услуги свързани с управлението на Вашия BMW автопарк, в това число доставка на желаните автомобили, отдаване под наем, обслужване, сервизиране и т.н.

Така автопаркът се управлява от професионалисти, фирмата Ви може да се фокусира върху основния предмет на дейност, а Вие да ползвате данъчен кредит за всички автомобили.
Ние предлагаме:
  • краткосрочен наем
  • оперативен лизинг
  • заместващи автомобили (безплатни само за клиенти на BMW с гаранционни ремонти, които не могат да бъдат извършени в рамките на 24 часа)
© Copyright 2020 Daru Car