PRIVILEGE CLUB

Общи условия на програма
PRIVILEGE CLUB


Настоящите общи условия („Общите условия”) уреждат отношенията между „Дару Кар” АД и потребителите във връзка с програмата за лоялни клиенти на „Дару Кар” АД „Privilege Club” (“Програмата”), издаването на клиентска карта и упражняването на правата по нея.

С регистрацията в Програмата Вие потвърждавате, че сте прочели, разбрали и се съгласявате с Общите условия.

УСЛОВИЯ НА ПРОГРАМАТА PRIVILEGE CLUB

1. ИЗДАВАНЕ НА КЛИЕНТСКА КАРТА - УПОТРЕБА


1.1. Участници в Програмата могат да бъдат само физически лица.

Карта не се издава и не се ползва от юридически лица.

Съществуват три типа клиенски карти:

Privilege Club card получават всички клиенти, регистрирани за програмата посетили сервиза през последните дванадесет месеца поне веднъж и заплатили фактури на обща стойност над 600 лева без включен ДДС.

Картата дава право на отстъпка от цената на аксесоари и лайфстайл продукти в размер на 5 %.

Silver Privilege Club card получават клиенти заплатили фактури за услуги и стоки на стойност над 6000 лв. без включен ДДС през последните дванадесет месеца и притежаващи Privilege Club card

Сребърната карта дава право на отстъпка от цената на аксесоари и лайфстайл продукти в размер на 8 %.

Дава право на безплатно външно измиване на автомобила при посещение на механичен сервиз.

Golden Privilege Club card получават клиенти заплатили фактури за услуги и стоки на стойност над 9000 лв. без включен ДДС през последните дванадесет месеца и притежаващи Silver Privilege Club card.

Златната карта дава право на отстъпка от цената на аксесоари и лайфстайл продукти в размер на 10% и отстъпка от цената на резервни части в зависимост от ценовата им група съгласно таблицата:

Група БМВ A B C D E F G H I K
Отстъпка % 5 6 7 8 10 11 14 17 19 20


Дава право на безплатно комплексно измиване на автомобила при посещение на механичен сервиз.

Безплатна услуга Мобилна грижа в рамките на София-град (без репатриране на автомобил).

Безплатна услуга pick up service в рамките на София-град.

1.2. Всяка клиентска карта е и остава собственост на „Дару Кар” АД.
1.3. Клиентската карта е лична и преотстъпването е забранено. Всеки участник има право само на една карта.
1.4. За издаване на клиентска карта желаещите следва да се регистрират в Програмата по някой от следните начини:
- на интернет адрес www.darucar.bg;
- чрез попълване на хартиен формуляр за регистрация, който може да бъде получен в сервиза;
1.5. Издаването на клиентска карта е безплатно.
1.6. При регистрацията в Програмата участниците се съгласяват да предоставят доброволно личните си данни, изисквани в формата за регистрация.
1.7. Клиентската карта не е кредитна карта и с нея не могат да се извършват финансови операции. Участниците могат да се възползват от привилегиите, които получават с картата, като за целта показват картата на сервизния си консултант при оформянето на сервизната поръчка. „Дару Кар” АД си запазва правото да изиска и показването на лична карта с цел удостоверяване името на лицето, представящо клиентската карта.
1.8. При условие, че клиентската карта не се използва повече от две години, тя става невалидна.

2. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

2.1. Клиентската карта може да бъде заменена в случай на загуба, кражба или погиване. Цената за издаване на дубликат на картата е 6 лв. без включен ДДС.
2.2. Срокът за издаване на индивидуализирана клиенстка карта е 30 дни.
2.3. Валидните и актуални Общи условия са винаги само и единствено тези публикувани на интернет адреса www.darucar.bg

3. ЛИЧНИ ДАННИ

3.1. Участниците в Програма декларират, че са запознати и съгласни със следното:
3.2. С приемането на Общите условия се съгласявате, че „Дару Кар” АД и нейните служители, в зависимост от своите задължения, имат достъп до част или цялата информация попълнена при регистрацията ви в Програмата или дадена впоследствие.
3.3. „Дару Кар” АД е регистриран администратор на лични данни, съгласно българското законодателство и осигурява защитата им, съгласно Закона за защита на личните данни и свързаните с него подзаконови нормативни актове. С приемането на Общите условия, се съгласявате, че „Дару Кар” АД може да обработва предоставените, при регистрацията в Програмата и впоследствие лични данни, за следните цели: техническо управление на Програмата и нейната база данни; установяване на контакт с вас; рекламни кампании, маркетингови и пазарни проучвания; изпращане на рекламни предложения и материали, информация за продукти на „Дару Кар” АД, за продукти/отстъпки, който могат да се получат срещу картатата и друга подобна информация по поща и/или SMS и/или имейл; директен маркетинг.
3.4. На основание чл. 34а от Закона за защита на личните данни може да възразите срещу използването на личните ви данни, разкриването им на трети лица и използването им от тяхно име за посочените цели. Имате право да възразите срещу обработването на личните ви данни за целите на директния маркетинг, като изпратите писмено съобщение до „Дару Кар” АД на контактите посочени на www.darucar.bg .
3.5. По всяко време може да се откажете от получаване на информация за продукти/отстъпки и промоции на „Дару Кар” АД

Форма за регистрация

Име *

Фамилия *

Точен адрес *

Пощенски код *

Телефон *

E-mail*

Номер и дата на фактурата от
последното посещение на сервиза*:

Сума без вкл. ДДС на фактурата от
последното посещение на сервиза *:

Възрастова група

Семейно положение

Имате ли деца

Възраст на децата

Хоби *

Съгласен съм с политиката за поверителност

© Copyright 2019 Daru Car