BMW БЕЗКОНТАКТНО ПРИЕМАНЕ С ДИГИТАЛЕН ПРИЕМЧИК

BMW БЕЗКОНТАКТНО И БЪРЗО ПРИЕМАНЕ И ПОЛУЧАВАНЕ НА АВТОМОБИЛА ЗА СЕРВИЗ.

Ако искате да оставите автомобила си, можете да го направите безконтактно, чрез нашия дигитален приемчик.

УСКОРЕТЕ ЗАПИСВАНЕТО СИ ЗА СЕРВИЗ И ПОЛУЧЕТЕ:

  • Надеждна услуга и поддръжка
  • Сигурно и безконтактно приемане на ключа
  • Лесно локализиране на автомобила на паркинга в дилърството
  • Сигурно вземане на ключа на автомобила след ремонт