УСЛОВИЯ ЗА БЕЗПЛАТНАТА УСЛУГА „СЕРВИЗ ОТ ВРАТА ДО ВРАТА“

Дару Кар ЕАД предлага на своите клиенти безплатно услугата „Сервиз от врата до врата”.

Услугата „Сервиз от врата до врата” включва приемане на автомобил за ремонт, на посочена от клиента локация на територията на град София, транспортирането му до сервизната база на Дару Кар ЕАД и обратно и предаване на автомобила на клиента след извършване на договорената сервизна услуга. Услугата се извършва безплатно за всички автомобили BMW в стандартна или удължена гаранция и за всички други клиенти, които заявят да я ползват.

Вземането на автомобила се извършва след предварителна заявка от клиента по тел. на +359 2 9601 623 или по e-mail: contact@bmw-darucar.bg

Дару Кар ЕАД не носи отговорност за предаване на автомобила от клиента на неидентифицирано или неоторизирано лице. При приемането на автомобила, клиента предава на представителя на Дару Кар ЕАД регистрационен талон, валидна полица за застраховка гражданска отговорност, валидно удостоверение за техническа изправност ГТП, сервизна книжка и контактен ключ за автомобила.

В случай че при приемане на автомобила на клиента се установи, че горивото в резервоара е под ¼ клиентът се съгласява представителя на Дару Кар ЕАД по негова преценка да зареди гориво до ¼ от обема на резервоара, стойността на горивото се включва във фактурата към клиента.

Дару Кар ЕАД извършва сервизната услуга съгласно “Общите условия за ремонт на автомобил в сервизите на Дару Кар ЕАД”. Дару Кар ЕАД си запазва правото да променя условията на услугата „Сервиз от врата до врата ” без предварително предупреждение, както и правото да откаже предоставянето на услугата по причини, които сметне за основателни по своя преценка.