Общи условия на програма

PRIVILEGE CLUB

Настоящите общи условия („Общите условия”) уреждат отношенията между „Дару Кар” ЕАД и потребителите във връзка с програмата за лоялни клиенти на „Дару Кар” ЕАД „Privilege Club” (“Програмата”), издаването на клиентска карта и упражняването на правата по нея.

С регистрацията в Програмата Вие потвърждавате, че сте прочели, разбрали и се съгласявате с Общите условия.

УСЛОВИЯ НА ПРОГРАМАТА PRIVILEGE CLUB

ИЗДАВАНЕ НА КЛИЕНТСКА КАРТА – УПОТРЕБА

1.1. Участници в Програмата могат да бъдат както физически така и юридически лица.

Съществуват три вида клиенски карти:

Privilege Club card получават всички клиенти, регистрирани за програмата посетили сервиза през последните дванадесет месеца поне веднъж и заплатили фактури на обща стойност над 1000 лева без включен ДДС.

Картата дава право на отстъпка от цената на аксесоари и лайфстайл продукти в размер на 10 %.

Притежателят на Privilege Club card ползва преференциални условия за сключване на всички видове застраховки при застрахователен брокер Pro Ins

Silver Privilege Club card получават клиенти заплатили фактури за услуги и стоки на стойност над 4500 лв. без включен ДДС през последните дванадесет месеца и притежаващи Privilege Club card

Сребърната карта дава право на отстъпка от цената на аксесоари и лайфстайл продукти в размер на 15 %.

Сребърната карта дава право на отстъпка от цената на BMW оригинални резервни части в размер на 10 %.

Сребърната карта дава право на отстъпка от 50% от цената на:

услуга Мобилна грижа в рамките на София-град (без репатриране на автомобил), след предварителна заявка на тел. 02 9 601 623 или e-mail: service@bmw-darucar.bg.

услуга pick up service в рамките на София-град, след предварителна заявка на тел. 02 9 601 623 или e-mail: service@bmw-darucar.bg.

услуга airport service, след предварителна заявка на тел. 02 9 601 623 или e-mail: service@bmw-darucar.bg

Притежателят на Silver Privilege Club card ползва преференциални условия за сключване на всички видове застраховки при застрахователен брокер Pro Ins

Golden Privilege Club card получават клиенти заплатили фактури за услуги и стоки на стойност над 9000 лв. без включен ДДС през последните дванадесет месеца и притежаващи Silver Privilege Club card.

Златната карта дава право на отстъпка от цената на аксесоари и лайфстайл продукти в размер на 20 %

Златната карта дава право на отстъпка от цената на BMW оригинални резервни части в размер на 15 %.

Златната карта дава право на безплатно комплексно измиване на автомобила при посещение на механичен сервиз.

Безплатна услуга Мобилна грижа в рамките на София-град (без репатриране на автомобил), след предварителна заявка на тел. 02 9 601 623 или e-mail: service@bmw-darucar.bg .

Безплатна услуга pick up service в рамките на София-град, след предварителна заявка на тел. 02 9 601 623 или e-mail: service@bmw-darucar.bg.

Безплатна услуга airport service, след предварителна заявка на тел. 02 9 601 623 или e-mail: service@bmw-darucar.bg

Безплатен хотел за гуми

Притежателят на Golden Privilege Club card ползва преференциални условия за сключване на всички видове застраховки при застрахователен брокер Pro Ins

1.2. Всяка клиентска карта е и остава собственост на „Дару Кар” ЕАД.

1.3. Клиентската карта е лична и преотстъпването е забранено. Всеки участник има право само на една карта.

1.4. Дару Кар ЕАД е в правото си да отхвърли искането за издаване на клиентска карта, без да е необходимо да посочи основанията за това.

1.4. За издаване на клиентска карта желаещите следва да се регистрират в Програмата по някой от следните начини:

– на интернет адрес www.darucar.bg;

– чрез попълване на хартиен формуляр за регистрация, който може да бъде получен в сервиза;

1.5. Издаването на клиентска карта е безплатно.

1.6. При регистрацията в Програмата участниците се съгласяват да предоставят доброволно личните си данни, изисквани в формата за регистрация.

1.7. Клиентската карта не е кредитна карта и с нея не могат да се извършват финансови операции. Участниците могат да се възползват от привилегиите, които получават с картата, като за целта показват картата на сервизния си консултант при оформянето на сервизната поръчка. „Дару Кар” ЕАД си запазва правото да изиска и показването на лична карта с цел удостоверяване името на лицето, представящо клиентската карта.

1.8. При условие, че клиентската карта не се използва повече от две години, тя става невалидна.

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

2.1. Клиентската карта може да бъде заменена в случай на загуба, кражба или погиване. Цената за издаване на дубликат на картата е 10 лв. без включен ДДС.

2.2. Срокът за издаване на индивидуализирана клиенстка карта е 30 дни.

2.3. Валидните и актуални Общи условия са винаги само и единствено тези публикувани на интернет адреса www.darucar.bg

ЛИЧНИ ДАННИ

3.1. Участниците в Програма декларират, че са запознати със следното:

3.2.1. „Дару Кар” ЕАД и неговите служители, в зависимост от своите задължения, имат достъп до част или цялата информация попълнена при регистрацията ви в Програмата или дадена впоследствие.

3.2.2 „Дару Кар” ЕАД е приел правила за защита на личните данни, достъпни на следния адрес: http://www.darucar.bg/privacy-policy-gdpr/

„Дару Кар” ЕАД може да обработва предоставените, при регистрацията в Програмата и впоследствие лични данни, за следните цели: техническо управление на Програмата и нейната база данни; установяване на контакт с вас във връзка с Програмата.

Форма за регистрация