Данни за издател Дару Кар АД.

На тази страница ще намерите данни за Дару Кар АД, пощенски адрес, управителен съвет, контакти и идентификационен номер съгласно Търговския регистър на Агенция по вписванията.

Този уебсайт се поддържа от BMW Service Дару Кар АД

Пощенски адрес:

ул. Илия Бешков №2
гр. София 1592

Управител:

Борислав Здравков Костов

Асен Емануилов Асенов

Съвет на директорите:

Бриго Христофоров Аспарухов
Асен Емануилов Асенов

Борислав Здравков Костов

Търговски регистър:

ДДС № BG121243960, ЕИК: 121243960

За контакт:

Телефон: +359 2 9 601 603
Имейл: contact@darucar.com